Witamy na stronie Palmedic

Jesteśmy gabinetem rehabilitacji

Nowość!!
Fala uderzeniowa w Palmedic

image01

Nowość!!

Terapia suchoigłowa w Palmedic

image02

Promocja

Oferta specjalna dla firm

kontakt telefoniczny, bądź osobiście w gabinecie PALMEDIC

image03

Kim jesteśmy?

mgr Grzegorz Paluszek

Jestem dyplomowanym terapeutą z tytułem magistra fizjoterapii. Od 2008r. pracuję w wybranym zawodzie. Moja praca, która jest moją pasją, wymaga ciągłego kształcenia się, które zdobywam poprzez udział w kursach i szkoleniach na terenie całej Polski. Umożliwia mi to coraz lepsze i skuteczniejsze podejście do pacjenta i jego dolegliwości. Od 4 lat współpracuję z Łomżyńskim Klubem Sportowym ŁKS1926 i od 2 lat z Fight Club Łomża gdzie dbam o zdrowie i rehabilituję kontuzjowanych zawodników. Metody specjalne fizjoterapii umożliwiają mi skuteczną pomoc dla Państwa, którą otrzymacie w Gabinecie Rehabilitacji PALMEDIC.

Szkolenie i kursy:

 • Kurs Terapii manualna i igłoterapia suchej punktów spustowych w mięśniowo-powięziowych zespołach bólowych
 • Nowoczesne metody leczenia tkanek miękkich
  • Techniki energizacji mięśniowej moduł I i II
 • Certyfikowany terapeuta metody Kinesiologytaping
 • Kurs mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa oraz kończyn metodą McKenzie
 • Kurs Terapi manualna i igłoterapia suchej punktów spustowych w mięśniowo-powięziowych zespołach bólowych

mgr Sylwia Paluszek

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale fizjoterapii. Podjęcie pracy w zawodzie fizjoterapeuty umożliwiło mi kontakt z pacjentami i pomoc im w powrocie do zdrowia, co przynosi mi ogromną satysfakcję.

Podczas pracy jako dyplomowana terapeutka zdobyłam doświadczenie zawodowe w:

 • Mulligan Concept - jest to specjalistyczna diagnostyczno- terapeutyczna metoda w której są wykorzystywane techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy. Ogromną przewagą tej metody jest to że jest jej bezbolesność i komfort pracy z pacjentem.
 • Centrum Rehabilitacji Caritas Diecezji Łomżyńskiej pw. Św. Rocha,
 • Ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym „Sosenka” w Sochoniach,
 • Zakładzie Specjalistyczno-Opiekuńczym w Ostrołęce oraz
 • pracując na oddziałach ortopedycznym, neurologicznym, pulmonologicznym, chirurgicznym oraz przychodni rehabilitacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

W chwili obecnej prowadzę prywatny gabinet Rehabilitacji PALMEDIC, do którego serdecznie zapraszam.

mgr Magdalena Ponichtera

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2001r specjalizuję się w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi metodami Kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi oraz NDT - Bobath. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w placówkach rehabilitacyjnych m. in. w Centrum Rehabilitacji Caritas w Łomży oraz dzięki współpracy z cenionymi fundacjami. Ukończyłam liczne warsztaty i kursy doskonalące z zakresu terapii dzieci i niemowląt z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii ( m.in.: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, mózgowe porażenie dziecięce, asymetria ułożenia ciała, kręcz szyi, zespół Downa i inne: zespoły wiotkie, skolioza, wady postawy i wady kończyn dolnych). Przez 8 lat byłam nauczycielem w Policealnej Szkole Ochrony Zdrowia w Łomży, na kierunku technik masażysta. Pracowałam również w PWSiP w Łomży oraz WSA prowadząc zajęcia ze studentami. Od roku pracuję w przedszkolu Akademia Malucha, gdzie prowadzę rehabilitację ruchową. W swojej pracy cenię profesjonalizm, dobry kontakt z pacjentem i współpracę z rodzicami. Ważne jest dla Mnie poczucie bezpieczeństwa małych pacjentów oraz zadowolenie rodziców. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i sprawia ogromną satysfakcję. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci: Oli i Igora, uwielbiam turystykę rowerową.

Szkolenia i kursy:

 • Mulligan Concept
 • Terapia neurorozwojowa NDT - Bobath
 • Zastosowani kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i
 • młodzieży z zaburzeniam ruchowymi
 • Kurs koncepcji PNF
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Fitball News - Szkolenie na piłkach
 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną
 • diagnostyką narządu ruchu
 • Terapia ustno – twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z
 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Zespół hipermobilności konstytucjonalnej – terapia metodą Vojty
 • Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń.

Gabinet fizjoterapii oferuje zabiegi z zakresu:

service 1

Kinezyterapia

service 2

Fizykoterapia

service 3

Masaż

kinezyterapia

  Terapia suchoigłowa (dry needling)
  Polega ona na nakłuciu danej struktury w miejscu, w którym znajdują się punkty spustowe lub punkty maksymalnie bolesne. Ból może też się ograniczać tylko do miejsca ich występowania (punkty maksymalnie bolesne). Terapeuta opisuje przebieg zabiegu i po uzyskaniu zgody pacjenta na wykonanie terapii po sporządzeniu szczegółowego wywiadu oraz manualnego badania kwalifikuje dany punkt/strukturę do zabiegu igłoterapii.
  Oprócz działania zmniejszającego dolegliwości bólowe miejscowe lub przeniesione, igłoterapia daje szereg efektów dodatkowych, do których można zaliczyć:
  • poprawę wydolności mięśni, w których występują punkty maksymalnej bolesności i punkty spustowe,
  • poprawę zakresu ruchomości stawów segmentarnie związanych z obszarem występowania punktów maksymalnej bolesności i punktów spustowych,
  • usunięcie jednego z ogniw patologicznego łańcucha odruchowego w zespołach bólowych kręgosłupa,
  • możliwość zastosowania igłoterapii dla diagnostyki różnicowej, np. celem odróżnienia przyczyn rwy kulszowej spowodowanej przepukliną dyskową od rwy z ucisku napiętych włókien mięśnia gruszko-watego,
  • możliwość stosowania nawet w bardzo ostrych zespołach bólowych, gdy nie wchodzą w grę żadne zabiegi fizykalne czy manualne.
  Zabieg u pacjentów o przeciętnym progu bólowym jest traktowany jako obojętny .Typową odpowiedzią na nakłucie jest 1-2 dniowa przeczulica/bolesność miejsca nakłuwanego.
  W celu zwiększenia skuteczności leczenia zabiegi terapii suchoigłowej łączy się z masażem i/lub terapią manualną, ćwiczeniami a także zabiegami fizykalnymi. Suche igłowanie z pozoru przypomina zabieg akupunktury, ale jedynym podobieństwem są igły, których używamy do nakłuwania punktów spustowych. W tradycyjnej akupunkturze działamy w celu poprawy przepływu energii w kanałach energetycznych poprzez nakłuwaniu meridianów. Natomiast w suchym igłowaniu naszym celem jest lokalizacja mięśniwo-powięziowych punktów spustowych.
  Diagnostyka i leczenie bólów kręgosłupa i kończyn metodą McKenzie
  Metoda Mckenzie
  Jest to specjalistyczna metoda rehabilitacji kręgosłupa i kończyn, której celem jest nie tylko ograniczenie lub zlikwidowanie objawów bólowych, lecz także przywrócenie poprawnego działania kręgosłupa, a przede wszystkim przeciwdziałanie nawrotom dolegliwości. Zamierzenie to można osiągnąć przez ćwiczenia dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, na podstawie szczegółowego wywiadu oraz specjalistycznych testów.
  Kinesiologytaping
  Innowacyjna metoda mająca znaczący wpływ na wspieranie procesów leczniczych i wydolnościowych. Kinesiologytaping rekomendowany jest do zmniejszania bólu pochodzenia mechanicznego (np. przeciążenia, urazy, blizny, kontuzje) jak również chorobowego (dyskopatia, dolegliwości reumatyczne, zwyrodnieniowe, pooperacyjne) oraz nienaturalnych odczuć skóry i mięśni. Taping redukuje obrzęki i zastoje limfatyczne, wspomaga naturalną pracę mięśni.
  Leczenie tkanek miękkich
  Jest to metoda pozwalająca na manualną ocenę stanu różnych tkanek takich jak: skóra, tkanka łączna podskórna, powięzi powierzchowna, mięśnie oraz odpowiednio dobrane specjalne techniki ich terapii.
  Techniki energizacji mięśniowej
  To zbiór metod różnych szkół wykorzystujących wysiłek fizyczny pacjenta na różne sposoby w celu likwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Tą terapię można zastosować, gdy zaobserwujemy nadmierne napięcie mięśniowe, przykurcze pochodzenia mięśniowego oraz łącznotkankowego, spastykę, osłabienie fizjologiczne mięśni, miejscowy obrzęk, zastój żylny, ograniczenie ruchomości stawów wynikające z dysfunkcji tkanek miękkich. TEM mogą być stosowane zarówno u bardzo chorych pacjentów z ostrymi stanami bólowymi jak również u osób chorych przewlekle np. w chorobach reumatycznych czy osteoporozie.
  Terapia punktów spustowych
  Jest techniką wykorzystującą różne formy ucisku i ruchów w różnych kierunkach we wrażliwych miejscach w tkance mięśniowej. Celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Punkty spustowe są to wrażliwe miejsca w mięśniach, które pod wpływem ucisku powodują ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca działania terapeuty.
  Terapia przy pomocy urządzenia REDCORD
  Jest to terapia wykorzystująca szeroki zakres ćwiczeń oddziałujących na całe ciało pacjenta. Dzięki niej można uzyskać poprawę równowagi, koordynacji, stabilności oraz siły mięśnni oraz przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych.
  świadczymy usługi z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, pooperacyjnej i sportowej.
  Terapia neurorozwojowa NDT – Bobath
  Jest to rodzaj terapii stosowanej u dzieci z opóźnieniem rozwoju, zaburzeniami neurologicznymi czy też ortopedycznymi. Może być wykorzystywana także w rehabilitacji niemowląt, w tym wcześniaków. Główne zasady usprawniania wg koncepcji NDT- Bobath: wpływanie na napięcie mięśni, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia, hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu przez fizjoterapeutę w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów z tak zwanych punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa i obręcz miedniczna, wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z prawidłowym przenoszeniem ciężaru ciała oraz środka ciężkości na odpowiedniej płaszczyźnie podparcia. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. W metodzie NDT- Bobath podczas ćwiczeń używa się różnorodnych klinów, wałków i piłek. Techniki NDT-Bobath nie tylko wspomagają rozwój dziecka, ale także zwiększają świadomość dorosłych. Uczą ich, że każda pozornie prosta czynność pielęgnacyjna powinna być wykonywana w sposób świadomy i przemyślany. Karmienie, ubieranie, zmiana pieluszki, noszenie i inne codzienne czynności związane z niemowlęciem mają bowiem ogromny wpływ na jego rozwój i sprawność ruchową.
  Zastosowani kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniam ruchowymi.
  Metoda Vojty powstała w latach 40-tych XX wieku. Twórcą tej metody był Vaclav Vojta. Metoda ta polega na wywołaniu u dziecka globalnych kompleksów ruchowych nie wywołujących bólu -  odruchowego obrotu i odruchowego pełzania poprzez drażnienie określonych miejsc (stref wyzwalania) na ciele dziecka, które ułożone jest w pozycji aktywującej (na brzuchu, na plecach, na boku).
  ZAPRASZAM WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY ZAUWAŻYLI JAKIEKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI W

  ROZWOJUSWOJEGO DZIECKA Metoda ma zastosowanie u dzieci:
  • urodzonych przedwcześnie
  • z opóźnieniem rozwoju
  • z zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej (ZOKN)
  • z asymetrią ułożenia
  • uszkodzeniem splotu barkowego i inne uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego
  • mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
  • wady postawy
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa 
  • oraz inne problemy rozwoju motorycznego

  Osób dorosłych:
  po udarach mózgu, zapaleniu i uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Metoda Vojty wymaga wiele od rodzica, opiekuna. Dzięki współpracy Rodzic, certyfikowany teraputa metody Vojty, lekarz osiąga się wspaniałe rezultaty.
  Kurs koncepcji PNF
  Metoda PNF swój początek ma w latach czterdziestych ubiegłego stulecia i ściśle wiąże się z osobami Hermana Kabata oraz Margaret Knott. Skrót nazwy wiąże się z anglojęzyczną nazwą metody: proprioceptive neuromuscular facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe). Metoda odwołuje się do torowania, aktywizowania struktur nerwowo-mięśniowych za pomocą proprioreceptorów (receptorów czucia głębokiego).

  Koncepcja PNF pozwala na terapię niemal wszystkich zaburzeń ruchowych, a więc bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w neurologii, ortopedii, do rehabilitacji zespołów bólowych narządu ruchu, w tym kręgosłupa oraz wad postawy i skolioz. Warunkiem powodzenia terapii wg koncepcji PNF jest przekonanie pacjenta o potrzebie pracy nad własnym problemem, tym samym aktywne włączenie się w proces rehabilitacji. Oczywiście świadomym należy być tego, iż metoda PNF tak jak każda inna metoda neurofizjologiczna nie jest w stanie odbudować zniszczonych lub trwale zdeformowanych struktur układu nerwowego czy narządu ruchu, może jedynie pomóc wytworzyć kompensację poprzez wykorzystanie rezerw i plastyczności nieuszkodzonych obszarów.
  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
  Zajęcia terapeutyczne maja na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni palców jak i dostarczenia wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz ich rozróżniania. Zajęcia terapeutyczne z terapii motoryki ręki to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. Terapia ręki polega na wykonaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Terapia ręki ma na celu usprawnianie precyzji ruchów rąk, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, pozwala przekroczyć „linię środka”. Terapia ręki kierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują:
  • zaburzenia napięcia mięśniowego,
  • trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych,
  • trudności w przenoszeniu ciężaru ciała, nieprawidłową postawę ciała,
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • problemy z nauką, wykonywaniem czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego,
  • problemy w zabawach manualnych lub niechęć do tego typu zabaw,
  • mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni, problemy grafomotoryczne
  Kiedy bardzo szybko powinniśmy skorzystać z pomocy terapeuty ręki i motoryki małej?
  • Gdy pismo dziecka jest nieczytelne, nieestetyczne; brzydkie
  • Błędy proporcjonalności (litery wychodzące poza linie)
  • Litery pozbawione płynności, nie łączone
  • Dziecko ma wolne tempo pisania
  • Zeszyty niestaranne, pomazane
  • Zbyt silny lub zbyt słaby nacisk narzędzia pisarskiego
  • Częste ścieranie i poprawianie
  • Męczliwość rąk i  zniechęcenie
  • Niechęć do wykonywania wszelkich ćwiczeń graficznych
  • Ogólna słaba sprawność ruchowa całego ciała a szczególnie mała sprawność motoryczna rąk.
  Fit ball News - Szkolenie na piłkach
  Piłka gimnastyczna to bardzo popularny przyrząd do ćwiczeń. Korzysta się z niej na zajęciach fitness zwanych fit ball. Fit ball łączy fitness oraz piłkę. Zajęcia z piłką stosowane są często w rehabilitacji, ponieważ odciążają odcinek lędźwiowy, mają pozytywny wpływ na zdrowie kręgosłupa oraz na postawę. Fit ball to ćwiczenia z użyciem różnej wielkości piłek. Trening zaczyna rozgrzewka składająca się z prostych ćwiczeń, które angażują główne grupy mięśniowe. Do treningu należy odpowiednio się przygotować. Piłkę należy dobrać do swojego wzrostu. Na piłce powinniśmy móc swobodnie usiąść z nogami zgiętymi pod kątem około 90 stopni. Na piłce można się turlać, siedzieć, podskakiwać. Treningi z piłką nie wymagają od ćwiczącego dużej sprawności fizycznej, a mają wiele zalet. Są połączeniem gimnastyki i relaksu. Aby utrzymać się na piłce, trzeba balansować całym ciałem. Uruchamiają się wówczas mięśnie brzucha i kręgosłupa. Do korzyści płynących z treningu z piłką należy także zwiększenie siły mięśniowej oraz wytrzymałość, a także poprawa koordynacji ruchowej i równowagi. Ćwicząc z piłką poprawisz sylwetkę, zyskasz kondycję i stracisz kilka lat. Poprawia humor, wzmacniając i modelując całe ciało. Trening jest dla każdego, zwłaszcza dla tych, którzy mają problemy z kręgosłupem.
  Kurs masażu leczniczego
  Polega na wykorzystywaniu dotyku w celu wywołania uczucia odprężenia i dobrego samopoczucia. Istnieje wiele technik tego masażu, wszystkie jednak polegają na stosowaniu systematycznych ruchów nacierania, głaskania, uciskania, ugniatania lub mocnego oklepywania skóry, mięśni lub stawów. Stosuje się go dla złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni (zalecany szczególnie sportowcom dla rozluźnienia mięśni przed zawodami, a po zawodach - dla złagodzenia bólu po wysiłku fizycznym), migrenowego i napięciowego bólu głowy oraz bólu lędźwiowo-krzyżowego, dla ogólnego odprężenia, dla przezwyciężenia stresu. Masaż leczniczy może usuwać skurcze nóg. Masowanie pleców i ramion pomaga kobietom w bólach porodowych. Zwykle masaż leczniczy polega na rozluźnianiu mięśni oraz łagodzeniu napięcia psychicznego, a to przynosi ulgę i uczucie odprężenia. Ten rodzaj masażu zwiększa dopływ krwi do masowanego miejsca, co przyspiesza proces leczenia.
  Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu
  Jest techniką wykorzystującą różne formy ucisku i ruchów w różnych kierunkach we wrażliwych miejscach w tkance mięśniowej. Celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Punkty spustowe są to wrażliwe miejsca w mięśniach, które pod wpływem ucisku powodują ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca działania terapeuty.
  Terapia ustno – twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
  Metoda ta zalecana jest także jako prewencyjne leczenie wcześniaków w celu zapobiegania powstawania patologii.  Niemowlęta wykazują się dużymi możliwościami rozwojowymi oraz plastycznością mózgu. Asymetryczne ułożenie pasa miednicowego i barkowego wpływa na nieprawidłowe ułożenie głowy oraz zaburzenia oddychania. Ćwiczenia przygotowują dziecko do podjęcia funkcji ruchów mimicznych, artykulacyjnych, do jedzenia, picia. Polegają one na wczesnym rozpoznaniu nieprawidłowości i stymulacji punktów neuromotorycznych twarzy.

Fizykoterapia

  Fala uderzeniowa
  Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w bolące miejsca w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz ścięgnach ze stanami podostrymi i przewlekłymi. Dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia oraz regeneracji ścięgien i tkanek miękkich.
  Efekty medyczne:
  • eliminacja bólu(zmniejszenie napięcia mięśni, zahamowanie skurczów)
  • zmniejszenie stanu zapalnego(zwiększone rozproszenie Substancji p-mediatora zapalenia)
  • przyśpieszenie gojenia (zwiększenie produkcji kolagenu , przyśpiesza metabolizm i poprawa mikrokrążenia w okolicy zabiegowej)
  • przywracamy mobilność
  Fala uderzeniowa ma najczęściej zastosowanie w dolegliwościach takich jak:
  • zapalenie powięzi podeszwowej
  • ból ze ścięgna Achillesa – zapalenie kaletki ścięgna Achillesa
  • zapalenie i zwapnienie ścięgien stawu barkowego
  • ból w okolicy pachwiny
  • zapalenie nadkłykcia ( łokieć tenisisty i golfisty)
  • zespół wierzchołka rzepki oraz zespół brzegu kości piszczelowej
  • ból w okolicy biodra oraz pasma biodrowo – piszczelowego
  • kolano skoczka (zapalenie więzadła rzepki)
  • ból przyczepu ścięgna podkolanowego
  • ból dłoniowej strony nadgarstka
  • wyrośla kostne małych stawów ręki w przypadku choroby zwyrodnieniowej
  • akupunktura
  • punkty spustowe bólu lub bolesne punkty w mięśniach
  • modzele
  • ostroga piętowa
  Elektroterapia specjalna
  terapia w nietrzymaniu moczu (spowodowana osłabieniem mięśni dna miednicy)
  Magnetoterapia
  Oddziaływanie pola magnetycznego sprowadza się do przenikania przez organizm, powodując zmianę funkcji biologicznych tkanek, co w efekcie prowadzi do mobilizacji procesów regeneracyjnych i odpornościowych. W tkankach poddanych zabiegowi. Z uwagi na fakt, że magnetoterapia jest metodą nietermiczną, może być wykonywana przez bandaże, gips czy ubranie – da taki sam efekt.
  Laseroterapia
  Laser działa leczniczo i przeciwbólowo wywołuje drgania atomów w naświetlanych komórkach i tkankach bez ich destrukcji. Promieniowanie laserowe przenika w głąb tkanek i wywołuje reakcję łańcuchową przekazuje efekty zabiegu leczniczego głębiej, nawet do kilku centymetrów w głąb tkanek.
  Ultradźwięki
  Ultradźwięki wnikają przez skórę i błony śluzowe do organizmu zwiększając efekt leczniczy. Do zabiegów w tym zakresie zaliczamy: jonoforeza (jontoforeza) lek wprowadzony jest za pomocą prądu galwanicznego na głębokość 2-3 cm; ultrafonoforeza przy wykorzystaniu fali ultradźwiękowej lek trafia na głębokość 2-3 cm; elektrofonoforeza nowość na rynku; jednocześnie pozwala na wykorzystanie pola elektrycznego oraz fali ultradźwiękowej, zwiększając tym samym penetrację leku nawet do 12 cm w głąb ciała, przy znacznie zmniejszonym natężeniu prądu i natężeniu fali ultradźwiękowej w stosunku do metod tradycyjnych.
  Elektroterapia
   Rodzaje prądów:
   • prąd galwaniczny
   • prądy diadynamiczne
   • prąd Träberta
   • prąd faradyczny
   • prąd neofaradyczny
   • rosyjska stymulacja
   • TENS
   • NPHV
   • sekwencje
   • 2 polowa interferencja
   • 4 polowa interferencja
   • izoplanarne pole wektorowe
   • impulsy przerywane
   • prąd Leduca
   • fale H
   • mikroprądy
   • fale o średniej częstotliwości
   • stymulacja spastyczna metoda Hufschmidta
   • stymulacja spastyczna metoda Jantscha
   • HVT
   • impulsy IG
   • modulowany prąd impulsowy
   • prąd VMS
   • prąd Kotza
   • EPIR
  Terapia skojarzona
  Działanie na tkanki falami akustycznymi z jednoczesnym aplikowaniem prądu elektrycznego leczniczego. Dzięki bardzo nowoczesnej technologii medycznej połączono działanie rozluźniające i przeciwbólowe ultradźwięków ze stymulującym nerwy i mięśnie prądem elektrycznym o odpowiednich parametrach. Rozwiązanie takie pozwoliło na bardziej efektywne działanie lecznicze ultradźwięków dzięki czemu wzrosła stanowczo skuteczność terapeutyczna zabiegu.

Masaż

  Masaż klasyczny
  Klasyczny masaż leczniczy polega na odpowiednim ułożeniu chorego oraz stosowaniu klasycznych technik masażu (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wstrząsanie i wibracja). Znajduje on zastosowanie głównie w schorzeniach narządu ruchu. W zależności od wielkości pow.tk.objętej masażem może mieć formę m. częściowego lub ogólnego. Regularne stosowanie masażu polepsza samopoczucie, koryguje istniejące zmiany układu kostnego, po masażu odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku. Masaż klasyczny poprawia wygląd skóry, jest ona lepiej dotleniona i ukrwiona.
  Masaż relaksacyjny
  Jest to idealny sposób na zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Szybkie tempo życia, codzienne troski i problemy, ciągłe napięcie psychiczne - wszystko to sprawia, że czujemy się przemęczeni i pozbawieni energii. W takiej chwili dobry masaż relaksacyjny leczy obolałe i napięte mięśnie, a także jest prawdziwą przyjemnością dla ciała i dla ducha. Masowanie pleców i karku sprawia, że można się w pełni odprężyć i nabrać energii potrzebnej do codziennego funkcjonowania.
  Masaż sportowy
  To sposób na szybkie przygotowanie organizmu do wzmożonego, a nawet ekstremalnego wysiłku fizycznego. Celem tego zabiegu jest usunięcie zmęczenia podczas wysiłku, a co za tym idzie osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych. Dzięki niemu sportowiec pozbywa się zakwasów, napięć mięśniowych i szybciej leczy kontuzje.

Medycyna estetyczna

  Urządzenie do terapii falą uderzeniowa ma zastosowanie w różnych zabiegach medycyny estetycznej. Jest to nowoczesne zabieg, którego celem jest zwalczanie tkanki tłuszczowej, rozstępów blizn i cellulitu, polegają na emitowaniu fal akustycznych na obszary ciała objęte procesem zabiegowym. W chwili wprowadzenia ich do ciała, fale akustyczne rozprzestrzeniają się na duże obszary, stymulując proces leczenia poszczególnych warstw skóry. Pozwala to na osiągnięcie następujących rezultatów:
  • skóra staje się wygładzona i odmłodzona
  • tkanka tłuszczowa ulega rozbiciu
  • tkanka łączna napina się, dzięki czemu komórki tłuszczowe są zatrzymywane w warstwie podskórnej
  • obwód części ciała poddanych zabiegom ulega zmniejszeniu
  Badania, przeprowadzone w Szwajcarii, wykazały 110% poprawy elastyczności skóry u pacjentek poddanych terapii. Wszystkie pacjentki uczestniczące w badaniu były niezwykle zadowolone z efektów z terapii.

Współpracujemy z:

Cennik

Fizykoterapia

 • Elektrostymulacja śródmięśniowa (30 min)(igłoterapia+elektroterapia) - 70zł
 • Laseroterapia punktowa - 15zł
 • Elektroterapia - 15zł
 • Ultradźwięki - 15zł
 • Fala uderzeniowa(2000 uderzeń) - 60zł
 • Pole magnetyczne - 20zł
 • Terapia skojarzona - 25zł
 • Terapia SIS (Super Indukcyjny System) - 50zł

Kinezyterapia

 • Terapia suchoigłowa (igłoterapia) - 130zł
 • Terapia indywidualna (do 50min) - 130zł
 • Terapia indywidualna (do 30min) - 70zł
 • Kinesiologytaping - 30zł

Masaż

 • Masaż częściowy do 30 min - 70zł
 • Masaż całościowy do 60 min - 140zł
 • Masaż relaksacyjny 30 min - 70zł
 • Masaż relaksacyjny 60 min - 140zł
 • Masaż sportowy 30 min - 80zł
Kosmetyka
 • Fala Uderzeniowa (1 okolica 3000 uderzeń) - 80zł (blizny, cellulit, tkanka tłuszczowa)

Usługi rehabilitacyjne z możliwością dojazdu do pacjenta.

Kontakt do nas

Palmedic Gabinet Rehabilitacjii Grzegorz Paluszek

UWAGA!!! Nowa lokalizacja ul. Polowa 20

18-400 Łomża

Czynny: Poniedziałek – Piątek od 9.00 do 17.00 (możliwe inne godziny po umówieniu)

mgr Sylwia Paluszek

mgr Grzegorz Paluszek

palmedicgr@gmail.com

Rejestracja telefoniczna

533 024 361

696 093 083


Jesteśmy w mediach